Τι είναι το βιοαέριο
ΤΤο βιοάεριο αποτελείται από μεθάνιο και διοξείδιο του άνθρακα, παράγεται με τη χρήση της τεχνολογίας της αναερόβιας χώνευσης και ως πρώτη ύλη για την παραγωγή βιοαερίου χρησιμοποιούνται ζωικά και φυτικά υποπροϊόντα.

Βιοαέριο

Το Βιοαέριο αποτελείται από μεθάνιο και διοξείδιο του άνθρακα, παράγεται με τη χρήση της τεχνολογίας της αναερόβιας χώνευσης και ως πρώτη ύλη για την παραγωγή βιοαερίου χρησιμοποιούνται ζωικά και φυτικά υποπροϊόντα.

Μεγάλο πλεονέκτημα της παραγωγής βιοαερίου είναι η απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και η χρήση πρώτων υλών όπως κοπριά ή οργανικά υγρά απόβλητα. 

Το βιοαέριο χρησιμοποιείται ως καύσιμο τόσο για την παραγωγή ηλεκτρισμού, όσο και για την παραγωγή θερμότητας. Με την κατάλληλη επεξεργασία και αναβάθμιση, το βιοαέριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο μεταφορών, με ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμή σε σύγκριση με τις άλλες μορφές καυσίμων.

παραγωγή βιοαερίου