Τι είναι το βιοαέριο
Το βιοάεριο αποτελείται από μεθάνιο και διοξείδιο του άνθρακα, παράγεται με τη χρήση της τεχνολογίας της αναερόβιας χώνευσης και ως πρώτη ύλη για την παραγωγή βιοαερίου χρησιμοποιούνται ζωικά υποπροϊόντα, υποπροϊόντα από τη γεωργία, καθώς και υπολείμματα ενεργειακών φυτών.

Νέα

σύντομα κοντά σας...