Τι είναι το βιοαέριο
ΤΤο βιοάεριο αποτελείται από μεθάνιο και διοξείδιο του άνθρακα, παράγεται με τη χρήση της τεχνολογίας της αναερόβιας χώνευσης και ως πρώτη ύλη για την παραγωγή βιοαερίου χρησιμοποιούνται ζωικά και φυτικά υποπροϊόντα.

Υπηρεσίες

Σύντομα κοντά σας...